S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

KONTAKTY

Eva Záplatová
Zahradní 250
351 37 Luby
tel: +420 605 529 919
napište nám

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Eva Záplatová - Evulli - originální šité výrobky umístěného na webovém rozhraní www.evullifashion.cz (dále jen "webové rozhraní") mezi prodávajícím

Eva Záplatová
IČ: 07452586


Provozovatel Eva Záplatová je zapsána na obecním živnostenském úřadu v Chebu č.j.: 534/2018/CH.

Sídlo: Zahradní 250, 351 37 Luby

Adresa pro doručování:
Eva Záplatová
Zahradní 250
351 37 Luby
(dále jen "Kontaktní adresa")

Kontaktní e-mail: evulli.fashion@gmail.com (dále jen "Kontaktní e-mail")
jako prodávajícím

a Vámi jako kupujícím

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto Obchodní podmínky. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

1.2. Kupní smlouvou se zavazujeme dodat Vám zboží uvedené v objednávce, a Vy se zavazujete toto zboží převzít a zaplatit nám kupní cenu uvedenou v objednávce. Kupní cena (nebo jenom "cena") zahrnuje i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů Vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete.

 

2. Objednávka zboží, uzavření smlouvy

2.1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Smlouva vzniká potvrzením objednávky.

2.2. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky, např. telefonicky, či elektronickou poštou.

 

3. Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

Jako spotřebitel máte především:

 • právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo internetový obchod 
 • nárok na záruku na zboží v délce 24 měsíců (uplatnění záruky se řídí Reklamačním řádem);
 • právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy

 

4. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

5. KUPNÍ SMLOUVA

5.1. Jak uzavíráme kupní smlouvu?

Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. U každého zboží je uvedena cena. Prezentace zboží je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

5.2. Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy a Vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační).

Před závazným odesláním objednávky Vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (v závislosti na zvoleném způsobu dopravy a platby). Doporučujeme zkontrolovat zejména druh a množství zboží, e-mailovou a dodací adresu. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka "Odeslat objednávku". Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

O obdržení objednávky Vás budeme informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.

Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

5.3. Kdy je tedy smlouva uzavřena?

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou kupní cenu. 

5.4. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle článku 5.3 těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e-mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo objednáno výhradně pro Vaši osobu), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

5.5. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

Pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

5.6. V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. 

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Jaké způsoby platby přijímáme?

Kupní cenu můžete uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky). 

6.2. V jaké měně můžete platit?

Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

 

7. DODACÍ PODMÍNKY

7.1. Jak posíláme zboží?

Prostřednictvím České pošty.

7.2. Jaké jsou náklady na dodání zboží?

Při platbě převodem na účet je účtováno poštovné:

Česká pošta - balík na poštu

- do 2 500 Kč.................................110,-

- od 2 501 Kč.................................ZDARMA

Česká pošta - balík do ruky

- do 2 500 Kč.................................130,-

- od 2 501 Kč a více............................ZDARMA

Česká pošta - doporučená zásilka (hodnota zboží do 500 Kč)

- 65 Kč

Zásilkovna

- 69 Kč

7.3. Kdy Vám zboží dodáme?

Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a obdržení platby.

Zboží, které je skladem, zpravidla předáme dopravci do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky a od připsání platby na náš účet.

Zboží, které není skladem, předáme dopravci, jakmile je to možné. O přesném datu Vás budeme informovat.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je Vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z Vaší strany.

7.4. Jak postupovat při převzetí zboží?

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na Vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

7.5. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

 

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (vrácení nebo výměna zboží)

8.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od kupní smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží a to bez uvedení důvodů. Odstoupení od smlouvy není možné v případě, je-li zboží upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a zboží, které podléhá rychlé zkáze (potraviny), opotřebení nebo zastarání. Je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail.

Odstoupení od kupní smlouvy napište vlastními slovy, uveďte své jméno, číslo objednávky, jaké zboží vracíte a číslo účtu, na které máme převést odpovídající částku.

Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

Pokud nebude vrácené zboží v původním stavu, bude nést známky používání, bude poškozené, nebo nebude kompletní, má prodávající právo úměrně snížit vracenou částku za zboží nebo ji po kupujícím vyžádat. 

8.2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li Vám společně se zbožím poskytnut s Vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

8.3. Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo objednáno výhradně pro Vaši osobu;
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

8.4. Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací adresu, Zboží nezasílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nejsme povinni převzít.

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

 • kopii faktury nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;
 • písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (psané vlastními slovy). Do vyjádření uveďte adresu pro doručování, telefon a e-mail a číslo bankovního účtu pro vrácení platby.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení Vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

8.5. Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit Vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Peníze Vám vrátíme:

 • stejným způsobem, jakým jsme je přijali, 

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte Vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.6. Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena zboží 
 • zboží z objektivních příčin není možné za původních podmínek dodat;
 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu. Peníze vrátíme do pěti dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

 

9. Reklamace a záruka

9.1. Pokud není stanoveno jinak, je standardní záruční doba 24 měsíců. Tato záruka se nevztahuje na potraviny, zde je vždy brán na zřetel datum minimální trvanlivosti či spotřeby.

9.2. Dvouletá záruční doba se počítá od doby prvního nákupu, a to i tehdy, kdy při reklamaci dojde k výměně zboží za nové. O reklamaci musí prodejce rozhodnout ihned, nejpozději do tří dnů od převzetí reklamovaného zboží.

9.3. Ke zboží je nutno přiložit záruční list, kopii dodacího listu nebo faktury s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí. 

 

10. Kopírování textů a obrázků

10.1. Kopírovaní textového obsahu a obrázku z e-shopu www.evullifashion.cz a všech jeho podstránek je zakázáno. Není přípustné ani kopírování textového obsahu a jeho pozměňování za účelem prohlašování takového textového obsahu za svůj vlastní. Používáme vlastní fotografie a vlastní texty.

 

11. Faktury

11.1. Faktury k objednávkám netiskneme, ale zasíláme je zákazníkům elektronicky - emailem, dle zákona o DPH c. 235/2004 § 28 odst. 2. Fakturu v tištěné podobě zasíláme, jen pokud o ni požádáte. 

 

Tyto obchodní podmínky platí od 17.9. 2018

 

Provozovatel e-shopu www.evullifashion.cz:

Eva Záplatová, Zahradní 250, 351 37 Luby

IČ: 07452586

nejsme plátci DPH

Tel: +420 605 529 919

e-mail: evulli.fashion@gmail.com

KONTAKTY

Eva Záplatová

Adresa: Zahradní 250

PSČ: 351 37 Luby

Email: evulli.fashion(a)gmail.com

Telefon: +420 605 529 919

Mjc3NmRjN